Zdjęcia prezentowane w niniejszym portfolio przedstawiają najbardziej charakterystyczne prace z dorobku Dariusza Dyra. Wiele z nich było publikowanych na łamach najpoczytniejszych ogólnopolskich czasopism.