Dariusz Dyr (+48 58) 62 99 155,   (+48 58) 622 58 22  (automatyczna sekretarka)
Agent (+48) 601 211 599
e-mail darek@dyr.pl